Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.golf4golf.cz,  a upřesňují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy, které se řídí těmito obchodními podmínkami jsou v souladu s právním řádem České republiky a řídí se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v případě, že je smluvní stranou spotřebitel, také zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a případně, je-li prodávající podnikatelem, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Provozovatel

Květoslav Strachota, IČ: 66045932

Objednání zboží

Všechny objednávky uskutečněné na internetové adrese www.golf4golf.cz jsou závazné. Zboží zasíláme pouze na území České republiky.
Zákazník je odpovědný za poskytnutí úplných a přesných údajů potřebných pro řádné doručení objednaného zboží.
Dostupnost zboží je vždy potvrzena na základě objednávky prostřednictvím e-mailu.
Zboží, které je označené  skladem odešleme v co nejkratším termínu, obvykle do 7 pracovních dnů.
V případě, že některé zboží označené skladem bude na skladě jen v menším počtu než je požadováno, budeme vás kontaktovat, abychom domluvili další postup vaší objednávky.
Zboží, které je označeno není skladem není momentálně na skladě, ale vložením do košíku a zasláním objednávky vám toto zboží přednostně objednáme v nejbližším termínu u dodavatele.

Ceny a platební podmínky

Ceny jsou platné dle aktuální nabídky provozovatele uvedené na stránkách v době objednání.
Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Způsoby platby

  • v hotovosti- při osobním převzetí, balné se nepřipočítává
  • na dobírku - k ceně zboží se připočítá poštovné a balné dle aktuálního ceníku.

Dodání zboží

Osobně  odběr a to na adresách:

  • v areálu Golfový klub Líšnice, Líšnice 94, 252 10 Mníšek pod Brdy

nebo

  • na dobírku - prostřednictvím České pošty nebo PPL

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zaslat zboží prodávajícímu zpět bez známek používání, nepoškozené, v původním obalu spolu s fakturou - dodacím listem a to ve výše uvedené lhůtě, přičemž určující je datum odeslání zboží. Zboží zasílejte jako obchodní balík, vrácené zboží na dobírku prodejce není povinnen přebírat.Při zasílání zboží zpět je kupující zodpovědný za poškození zboží způsobené přepravou, proto je kupující povinen dbát opatrnosti, zejména zvolit vhodný obal. Současně doporučujeme vracené zboží, za účelem a po dobu přepravy, pojistit.Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku na bankovní účet či jinak dohodnutým způsobem s prodejcem.
Kupujícímu bude vrácena částka zaplacená pouze za zboží nikoliv ještě za poštovné a balné.

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba poskytovaná na dodané zboží, je, v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, poskytována v délce 24 měsíců, případně, je-li kupující podnikatel v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, poskytována v délce 6 měsíců, přičemž tato doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Pokud zákazník obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo obdržel výrobek vadný, zašle nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem.

Bezplatně Vám zašleme výrobek správný (resp. nezávadný). Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu servisního prodejce.

Reklamace vyřídíme v souladu s platným právním řádem.Kupující je povinnen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady.Případné vady je kupující povinen nám neprodleně hlásit. Pozdější reklamace bude považována za poškození způsobené kupujícím. Za vady vzniklé přepravou neručíme.

Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s fakturou - dodacím listem.Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Tzn. ode dne, kdy nám bude doručena.

Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé nesprávným použitím výrobku,
  • vady vzniklé běžným používáním,
  • vady vzniklé nesprávným skladováním.

Objeví-li se na zboží v záruční lhůtě vada, která byla způsobena pravděpodobně výrobou, měl by kupující a to co nejdříve informovat e-mailem nebo písemně prodávajícího a dohodnout se s ním předběžně na dalším postupu. Oznámení o závadách na výrobku musí obsahovat - jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo faktury (doklad o nákupu), podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

V případě zaslání oznámení o reklamaci prodávajícímu e-mailem je nutno reklamovaný výrobek co nejrychleji odeslat zpět prodejci.V případě odeslání oznámení o reklamaci Českou poštou přibalte výrobek spolu s originálem dokladu o zaplacení / faktury/ k tomuto oznámení. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží obalem při přepravě nemusí být reklamace uznána. (Zboží v žádném případě neposílejte na dobírku. Takové zásilky prodávající nepřevezme a nechá zaslat zpět.)

Vyřízení reklamace

Po obdržení písemného oznámení o závadách na výrobku, prodávající co nejdříve informuje e-mailem, popř. telefonicky nebo písemně kupujícího o následném postupu reklamace a způsobu vyřízení. Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Tzn. ode dne, kdy nám bude doručena.

V závislosti na druhu vady na zboží, bude oprávněná reklamace  řešena buď opravou, případně výměnou zboží za nové nebo vrácením kupní ceny způsobem dohodnutým s kupujícím.Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Tzn. ode dne, kdy nám bude doručena.

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Tyto údaje slouží pouze pro vnitřní potřeby a nejsou poskytovány dalším osobám.

Vyjímku tvoří pouze dopravce zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží.

Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze.